Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
11.06.24
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med øvelsen. Det gælder fx København og Nordfyns
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om skolebestyrelsens vigtige rolle og forældrenes
16.05.24
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som Skole og Forældre har startet. Forældre i hele
Skole og Forældre er tilfreds med den planlagte teststrategi for genåbningen af folkeskolen.
Et godt samarbejde med skolens leder er helt afgørende for skolebestyrelsernes virke, viser en opgørelse over Skole og Forældres skolebestyrelsesrådgivning for 2020.
Folkeskolens forældre oplever, at corona-restriktionerne har en meget negativ indflydelse på børnene socialt og fagligt. Alle elever skal tilbage i skole, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt...
Nye corona-retningslinjer gør, at elever kan blive hjemme, hvis skoleleder og forældre sammen vurderer, at det er det bedste for barnet.
Forældre med elever i 0. – 4. klasse har krav på nødundervisning og nødpasning, hvis deres arbejde kræver det.
Rasmus Edelberg genvalgt som formand for Skole og Forældre for to år.
163 medlemmer har tilmeldt sig Skole og Forældres landsmøde, der bliver afholdt virtuelt lørdag den 21. november 2020.
Utilfredsheden skyldes især beskedfunktionen, besværligt fil-download og at skolens ansatte bruger AULA forskelligt.
Ny national undersøgelse af forældrenes tilfredshed med folkeskolen kan opdeles på hver enkelt folkeskole. Det gør undersøgelsen til et vigtigt redskab for skolebestyrelsen.
Ny undersøgelse viser, hvor lang skoledagen i folkeskolen skal være - efter forældrenes opfattelse.
Tilmeldingsfrist er udskudt til 30. oktober 2020.
Tal med dine børn og unge om, hvordan de kan hjælpe med at færre bliver smittet med Corona – uden at skræmme dem.
Forældre skal have ret til at passe deres børn hjemme, hvis børnene er hjemsendt på grund af Corona, mener organisationerne FOLA og Skole og Forældre.
For første gang udgives der nu en håndbog for de 10 vigtigste år i et barns liv – Håndbog for skoleforældre.
Få gode tips til skolestart, hvordan du skal forholde dig til dit barns skolegang, lærerne, eleverne, de andre forældre, læringsaktiviteter i hjemmet og meget andet.
Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for, hvordan skoler og institutioner skal forholde til risikoen for corona-smitte efter sommerferien....
Fra mandag den 18. maj skal de større børn igen i skole, SFO og klub. Men hvor der i genåbningens første fase, hvor børnene i 0.-5. klasse skulle tilbage i skole, var detaljerede retningslinjer fra...
Børne- og Undervisningsministeriet har nu udsendt den officielle bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen. Også uddannelsesparathedsvurderingen for 8...
Hvis man som skolebestyrelse vil have flere muskler i forhandlingerne med de lokale politikere, kan man med fordel gå sammen. Det har otte skoler i Rebild Kommune gjort.
Ved årets start indførte regeringen nye regler om fravær i folkeskolen. Det betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis deres barn er for meget væk fra skolen uden at have...
Genåbningen rejser mange spørgsmål, som vi må samarbejde om at finde svar på både lokalt og nationalt
Modstridende krav, forvirrende kommunikation og it-nedbrud – men også tid til hygge i familien og gode oplevelser med skolens ansatte. Ny undersøgelse viser, hvordan forældrene har oplevet de sidste...
Skole og Forældre har her samlet links til relevant information og vejledning vedrørende Corona-epidemiens betydning for skolen
Orienter jer i vejledninger fra ministerium og kommune, og hold et virtuelt skolebestyrelsesmøde.
Forældrerådgivningens årsrapport peger på dårlig kommunikation og fastlåste opfattelser som baggrunden for mange henvendelser fra forældre, hvis børn har problemer i skolen.
Skole og Forældre lancerer et medlemskab til dem, der vil gøre folkeskolen stærkere. Pris 20 kroner om måneden, inkl. et abonnement på magasinet Skolebørn.
Skole og Forældres nye lokalafdeling i Rebild har netop konstitueret sig. Bestyrelsen er enige om at kommunalbestyrelsen skal have større ambitioner for folkeskolerne.
Ny undersøgelse blandt 837 forældre til børn i folkeskolen: ”Vi kan ikke få vores børn til at læse 20 minutter hver dag”
Knap 170 delegerede vedtog lørdag en flerårig vision og strategi på Skole og Forældres landsmøde. Strategien har styrket fokus på folkeskolens brede forældregruppe og fastholder et fortsat tæt...
Det Kreative Speciale - individuelt tilrettelagt valgfagsundervisning - vinder førsteprisen på kr. 50.000 i DM i skoleudvikling.1

Sider