Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
11.06.24
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med øvelsen. Det gælder fx København og Nordfyns
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om skolebestyrelsens vigtige rolle og forældrenes
16.05.24
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som Skole og Forældre har startet. Forældre i hele
Rasmus Edelberg er genvalgt som formand til at stå i spidsen for Skole og Forældre de næste 2 år.
150 delegerede mødes fredag den 11. og lørdag den 12. november 2022 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.
Skole og Forældre skal de næste tre år stå i spidsen for et nyt projekt – FÆLLES-SKABET. Projektets mål er at få alle børn, der lever i økonomisk fattigdom og i udsatte positioner, med i...
En ny undersøgelse om elevernes trivsel i folkeskolen viser, at når forældrene skal vurdere, hvilke årsager der fører til mistrivsel, så er uro i klasserne, relationen til de andre børn og manglende...
Valgkampen er skudt i gang. Men desværre fylder debatten om den stigende mistrivsel blandt børn og unge alt for lidt. Derfor inviterer Skole og Forældre til ‘Det store forældremøde om mistrivsel’,...
Valgkampen er skudt i gang. Men desværre fylder debatten om den stigende mistrivsel blandt børn og unge forbavsende lidt. Skole og Forældre ønsker derfor at få sat problematikken på dagsordenen med...
Vi skal uddanne vores børn til et moderne samfund med digitale løsninger. Men vi skal gøre det etisk forsvarligt, og det er trist, at man først handler nu for at sikre børnenes datasikkerhed. Flere...
De lærerstuderende får langt mere praktik med den aftale, der netop er indgået om en ny læreruddannelse. Det glæder formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg, da det giver de studerende bedre...
Over 1.000 psykologer skriver i et åbent brev til politikerne, at de intet håb ser for at vende den stigende mistrivsel, hvis rammerne ikke bliver ændret. Den holdning deler Skole og Forældres...
Fordomme om den bedrevidende forælder med en lang akademisk uddannelse, der sætter Aula på overarbejde, kan være en medvirkende faktor til, at mange unge fravælger læreruddannelsen og folkeskolen...
Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn. Og det går ud over...
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer, og at vi gør bestyrelsesarbejdet til et borgerligt...
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til fritidsaktiviteter og hjælpe forældrene med skole-hjem-...
Forældre søger i stigende grad råd hos Forældrerådgivningen. Råd til at løse de komplekse problemer, deres skolebarn oplever. Ny podcastserie – ’Spørg om skolebørn ’ - skal styrke deres samarbejde...
Forældre søger i stigende grad råd hos Forældrerådgivningen. Råd til at løse de komplekse problemer, deres skolebarn oplever. Ny podcastserie – ’Spørg om skolebørn ’ - skal styrke deres samarbejde...
Det er en vigtig, men kompleks samfundsopgave at skabe gode faglige og inkluderende fællesskaber i folkeskolen. Hvis inklusionsopgaven skal på rette spor, må der fokus på både samarbejde med...
Forældre vælger i stigende grad en fri- eller privatskole til deres barn. En uheldig tendens, mener formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, der efterlyser en strategi for, hvordan vi får...
De første ukrainske flygtningebørn er ankommet til Danmark, og den kommende tid forventes mange tusinde familier at krydse grænsen. Skolerne står med en kæmpe opgave i at tage godt imod børnene, og...
Om lidt kan de ukrainske flygtningebørn starte i skolen. Det har et flertal i Folketinget gjort muligt med aftalen om en særlov for ukrainske flygtninge. Og børnene er velkomne. Men de fortjener også...
Forældrerådgivningen har haft ualmindeligt travlt i 2021. Med 1.757 henvendelser fra forældre, skoleledere og fagprofessionelle, har Forældrerådgivningen haft et rekordår. Især henvendelser om...
Regitze Spenner Ishøy afløser Cecilie Harrits som næstformand i Skole og Forældre
144 delegerede mødes fredag den 19. og lørdag den 20. november 2021 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.
Hver femte af folkeskolens forældre er utilfredse med deres børns skolegang, viser ny undersøgelse.
Skole og Forældres formand opfordrer skolebestyrelserne til at sætte fokus på folkeskolens vilkår, når der er kommunalvalg til november.
En ny undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at folkeskolens forældre ønsker mere ro i timerne, færre elever i klasserne og flere penge til folkeskolen.
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad skolebestyrelserne skal være opmærksomme på i den forbindelse
Se Skole og Forældres skolestartspakke til nye og kommende skoleforældre.
Årets landsmøde holdes fredag den 19. og lørdag den 20. november på Hotel Nyborg Strand.
Ny undersøgelse viser, at tre ud af fire skolebestyrelsesformand vurderer, at der er for få penge på budgettet på deres skole for det kommende skoleår set i forhold til opgaverne. Bekymrende, siger...
Ny årsrapport fra Forældrerådgivningen viser, at folkeskolerne har svært ved at håndtere komplekse sager med skolevægring.

Sider