Undersøgelse af PPR: Forældre skal ikke være tovholdere på eget barn

Undersøgelse af PPR: Forældre skal ikke være tovholdere på eget barn

I dag præsenteres en ny undersøgelse, der har fokus på kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Udover undersøgelsen, der bl.a. viser, at det kniber med tid og ressourcer til arbejdet, så følger der også en række anbefalinger. Bl.a. at forældrene bliver inddraget systematisk og får en tovholder på barnets forløb. Noget som Skole og Forældre i længere tid har efterlyst.

Forældre oplever alt for ofte at stå alene i afmagt, når de skal fungere som tovholdere for deres eget barn i et kommunalt system, der er svært at finde rundt i. Det er hårdt og opslidende og giver social ulighed. Derfor er anbefalingen om tovholdere meget kærkommen, så vi sikrer systematisk dialog om og opfølgning på, hvordan barnet hjælpes bedst. Og sørger for, at der i flere tilfælde suppleres med mundtlig opfølgning. Forældrene har nok at gøre med at tage sig af deres barn, der ikke trives,” siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Han glæder sig over, at forældreperspektivet er med i undersøgelsen, om end der kun er foretaget 10 interviews med forældre. Det retter lidt op på den generelle mangel på data om forældrenes erfaringer, som Skole og Forældre arbejder målrettet på at få med flere steder. Det er blandt andet lykkedes i kommissoriet for udviklingen af et nyt fagligt grundlag for styrket indsats for elever med særlige behov i grundskolen.

Tid og ressourcer følger ikke med behov

Undersøgelsen viser også, at PPR-medarbejderne bruger meget tid på individorienterede indsatser som fx udredninger og rådgivning omkring specifikke børn. Det gælder halvdelen af deres tid, mens kun en fjerdedel bruges på fællesskabsorienterede og forebyggende opgaver.

Det er ærgerligt, at vi ender i en slags spiral, hvor der ikke er tid og ressourcer til forebyggende indsatser i fællesskabet. Forældre oplever, at der ikke bliver lyttet til deres bekymringer, og de må vente lang tid på, at der sker noget, når deres barn ikke trives. Derfor kan en Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) være nødvendig, og det bliver jo en dårlig spiral, hvis det kunne undgås ved at lytte og lave indsatser forebyggende. Derfor er mere ledelsesstruktur og rammesætning om, hvem der gør hvad og hvornår også nødvendigt,” siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg, der dog pointerer, at forældres ret til at anmode om en PPV skal fastholdes for at sikre, at børn kan få hjælp, hvis der er et behov.

Undersøgelsen fremhæver også, at PPR bliver inddraget for sent på skolerne, hvilket 83 procent af PPR-lederne angiver, og at et velorganiseret inklusionsarbejde giver mindre behov for at inddrage PPR.

Læs hele undersøgelsen

Udgivet den

21. juni 2023

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...