Regitze Spenner Ishøy er genvalgt som næstformand for Skole og Forældre

Regitze Spenner Ishøy er genvalgt som næstformand for Skole og Forældre

Regitze Spenner Ishøy er genvalgt som næstformand efter kampvalg, og vil fortsat være en del af formandskabet for Skole og Forældre sammen med Rasmus Edelberg.

Regitze Spenner Ishøy var oppe imod hovedbestyrelsesmedlem Torsten Topbjerg, der er skolebestyrelsesmedlem på Bavnebakkeskolen i Rebild Kommune. I første runde var der fuldstændig stemmelighed, men efter anden runde faldt valget dog ud til den fungerende næstformands fordel med 54% mod 46%. 

”Jeg er glad for, at jeg kan fortsætte arbejdet med at styrke skolebestyrelserne og samarbejdet mellem skole og hjem, som regeringen også ser som nødvendig. Mange forsøger at spille os forældre og skolen ud mod hinanden, men heldigvis har vi et godt samarbejde med parterne omkring skolen, hvor vi finder værdi i hinandens perspektiver. Den gode dialog og det gode samarbejde glæder jeg mig til at bygge videre på nationalt og udbrede lokalt, så vi får skabt en skole, som forældrene bakker op om, og hvor børnene trives, udvikler sig og lærer noget,” siger Regitze Spenner Ishøy, der er skolebestyrelsesmedlem på Svend-Gønge Skolen i Vordingborg Kommune. 

Foruden genvalg af næstformand blev der også valgt hovedbestyrelsesmedlemmer.

Ministerbesøg, workshops og oplæg om kunstig intelligens
På landsmødet var der fint besøg fra børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye. Fra talerstolen blev han mere konkret på regeringens udspil. Han sagde bl.a., at skolebestyrelserne skal klædes bedre på, og der er afsat økonomi til et kompetenceløft, men at han også mødte folk, der var bekymrede for at give skolebestyrelserne mere indflydelse. Hans budskab var, at når magtrummet bliver større i skolebestyrelserne, så skal forældrene i skolebestyrelsen huske at repræsentere alle forældre og ikke kun kæmpe for egne kæpheste. Men han tror også på, at de kan løfte opgaven. For børnene er forældrenes dyrebareste eje, og forældre vil ikke gamble med deres hverdag. Så der er forventninger til, at bekymringerne bliver gjort til skamme. 

Oven på ministerens tale var de delegerede fordelt ud på en række workshops om bl.a. elevdemokrati, tilsyn med specialundervisning og skoleudviklingssamtaler, hvor der var mulighed for at udveksle erfaringer og tage konkret inspiration med tilbage til resten af skolebestyrelsen.  

Landsmødet bød også på taler og videohilsner fra en række af skolens parter og oplæg om kunstig intelligens i folkeskolen ved Peter Bruus fra Center for IT i undervisningen.

Ny strategi og forslag om vedtægtsændringer
Landsmødet vedtog en ny strategi for 2024-2026 med tre overordnede mål for Skole og Forældres arbejde: At styrke skolebestyrelserne, samarbejdet mellem skole og hjem og børnefællesskaberne i hele barnets skoledag. Strategien bliver retningssættende for det politiske arbejde og sekretariatets fokus de næste tre år.

Der blev også foreslået ændringer i Skole og Forældres vedtægter på baggrund af hovedbestyrelsens ønske om at sikre mest mulig politisk gennemslagskraft, gode interne kommunikationsgange og synlighed over for medlemmerne. Ændringerne lød på, at foreningen fremover skulle have en fuldtidsformand, to næstformænd - en fra Østdanmark og en fra Vestdanmark - og en mindre hovedbestyrelse på 13 mod 23 i dag, valgt for en 4-årig periode. Landsmødet havde mange kommentarer, og efter en længere drøftelse i hovedbestyrelsen, valgte den at tage ændringsforslaget af bordet og arbejde videre med de mange input, som landsmødet gav.  

Udgivet den

18. november 2023

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...