Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne

Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne

I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om folkeskolens kvalitetsprogram, har skolebestyrelserne fået en mere central rolle. Det glæder formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, der dog mangler en løsning på en af skolernes helt store udfordringer: Økonomien.

”Jeg er meget glad for, at skolebestyrelserne nu skal repræsenteres i skoleudviklingssamtalerne, for det er svært at sætte retning for skolen, når man ikke er med i den samtale forvaltning og skoleleder har om skolens udvikling. Og så er det meget positivt, at vi i Skole og Forældre, med et forhøjet driftstilskud, får mulighed for at klæde skolebestyrelserne endnu bedre på til det større ansvar, de får, med fx at udarbejde principper for bevægelse og digital kommunikation. Når man har indflydelse og føler sig som en ligeværdig part, giver det også ejerskab og opbakning til den lokale skole.”  

Derudover glæder formanden sig over, at der afsættes penge til nye faglokaler og bøger, fordi det er nødvendigt for at skabe en undervisning, der er mere varieret og motiverende for børnene. Noget som Skole og Forældre også har arbejdet for. 

Pædagogisk indsatsplan er godt nyt 

Aftalepartierne er enige om, at der skal laves en skabelon for en pædagogisk indsatsplan, som kommunerne skal benytte i deres arbejde med at sikre, at alle børn trives fagligt og socialt.   

”Det er noget, som vi i flere år har kæmpet for, fordi alt for mange forældre oplever, at de ikke bliver taget alvorligt, når deres barn mistrives. Og at der ikke bliver handlet. Der er virkelig brug for, at man får sat sig sammen og laver en plan over, hvem, der gør hvad og hvornår, så vi på den måde kan sætte tidligt ind og få hjulpet børn, der har det svært, så de fortsat kan være i skolen,” siger Rasmus Edelberg. 

Han er også glad for, at der kommer fokus på langvarigt bekymrende skolefravær med indsamling af viden om onlineundervisning og afdækning af omfanget og karakteristika, så det forhåbentlig kan blive til indsatser, der kan hjælpe børn og familier. Derudover hæfter han sig også ved, at der kan komme hjælp til klassen i form af aktiviteter, men det samtidig fastholdes, at det ikke må være på bekostning af støtte til den enkelte elev.  

Økonomien er fortsat elefanten i rummet 

I aftalen bliver mange af initiativerne finansieret ved at fjerne timerne til understøttende undervisning, men på mange skoler er de timer allerede konverteret til fx timer med to voksne. Dog er der nye penge til bl.a. bøger og indsats til de mest udfordrede elever i dansk og matematik. Rasmus Edelberg synes, at retningen i aftalen er god, men er meget bekymret for, at der ikke bliver taget hånd om den helt store udfordring, som skolerne står med:  

”Det, der presser skolerne, er manglen på voksne, der har de rette kompetencer, samt midler til forebyggende indsatser både i forhold til det faglige og sociale. Og ikke mindst til at hjælpe de børn, der har særlige behov. Vi laver lidt hist og pist, men vi får ikke talt om elefanten i rummet. Jeg synes ikke, der i denne aftale bliver taget ordentlig hånd om de økonomiske udfordringer, skolerne står med. Det bliver igen overladt til kommunerne, der lige nu har svært ved at overholde lovgivningen med de ressourcer, de har. Derfor vil vi fortsat presse på for en bedre finansiering af folkeskolen.” 

Udgivet den

20. marts 2024

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...