I hver klasse sidder der to børn uden venner

  • Omsorgsplaner i folkeskolen

I hver klasse sidder der to børn uden venner

Ny venskabsundersøgelse, lavet af Skole og Forældres magasin Skolebørn, viser, at der sidder to børn i hver klasse, der ikke har nogen venner i klassen. Det kan have store konsekvenser for børnene både på den korte og den lange bane.
Undersøgelsen, med besvarelser fra 743 forældre til børn i folkeskolen, viser også, at 7 ud af 10 forældre oplever, at venskaber har afgørende betydning for om barnet trives i skolen, og 4 ud af 10 mener, venskaber har afgørende betydning for barnets faglige udvikling.
 
”Når et barn føler sig udenfor, kan det føre til mistrivsel, give psykiske mén og have betydning for, om barnet får en uddannelse. Det kan give udfordringer langt ind i voksenlivet. Derfor er det en af skolens allervigtigste opgaver at lave pædagogiske indsatser, der fremmer venskaber og sikrer trygge børnefællesskaber. Og her kan alle voksne omkring børnene bidrage - skoleleder, fagprofessionelle og skolebestyrelsen i tæt samarbejde med forældrene,” siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.
 
Ud fra svarerne i undersøgelsen ser det ud til, at skolerne kan blive meget bedre til at tage ansvar. Kun 11 procent af forældrene oplever, at skolen i høj grad tager ansvar for, at alle elever har en ven. Nogle giver udtryk for, at lærerne forsøger, men mangler tiden til det. Andre oplever, at lærerne mangler metoderne.
 
Forældre vil gerne inddrages i trivselsarbejdet
9 ud af 10 forældre svarer i undersøgelsen, at de gerne vil inddrages i arbejdet med fællesskaber og venskaber i klassen, men kun hver anden forældre svarer, at de i klassen har talt om, hvad de kan gøre, hvis et barn er udenfor fællesskabet.
 
”Vi forældre husker som regel at gøre, hvad vi kan for at styrke vores egne børns venskaber, men husker vi også at gøre noget for dem, som ikke har venner? Vi skal have en samtale om, hvordan vi styrker fællesskabet i klassen, så ingen står udenfor. Den samtale er oplagt at have på forældremødet, når vores børn starter i skolen, for som forældre kan vi faktisk gøre en forskel,” siger Rasmus Edelberg.
 
Skole og Forældre har i samarbejde med Egmontfonden netop lavet et digitalt spil, der kan bruges på forældremødet, og som kan styrke fællesskabet i klassen. Et spil, hvor forældre får talt sammen om sociale arrangementer, legegrupper og legeaftaler, konflikthåndtering og samarbejde. Læs mere om spillet og projekt Fælles-skabet.
 
Det viser Skole og Forældres venskabsundersøgelse
Betydning af venskaber
• 73 % af forældrene oplever, at venskaber har “afgørende betydning” for barnets trivsel i skolen. 24 % mener, at det har “nogen betydning” og 2 % “ringe betydning”.
• 40 % af forældrene oplever, at venskaber har “afgørende betydning” for barnets faglige udvikling. 43 % svarer “nogen betydning”, mens 14 % svarer “ringe” eller “ingen betydning”.
 
Så mange har venner
• 21 % af forældrene svarer, at deres barn ikke har nogen venner i klassen (men 16 % har gode venner andre steder).
• 8 % oplever, at deres barn slet ingen venner har.
• 10 % svarer, at barnet har én god ven i klassen
• 44 % svarer, at barnet har 2-3 gode venner i klassen.
• 24 % svarer, at barnet har mange gode venner i klassen.
 
Forældres betydning
• 77 % af forældrene oplever, at de kan gøre en forskel for venskaber og fællesskaber i deres barns klasse.
• 90 % af forældrene vil gerne inddrages i trivselsarbejdet – 59 % oplever at blive inddraget.
• 69 % mener, at fællesskabet blandt forældrene har betydning for fællesskabet blandt eleverne.
• 50 % oplever at have et trygt fællesskab i forældregruppen, hvor man kan tale om det, der er svært.
• 22 % af forældrene har talt om, hvad de kan gøre, hvis et barn i klassen er uden for fællesskabet.
• 38 % af forældrene til børn, der ikke har venner i klassen, har taget det op i forældregruppen i barnets klasse.
 
Undersøgelse er foretaget af Skole og Forældre med besvarelser fra 743 forældre til børn i folkeskolen i januar 2024. Undersøgelsen er geografisk repræsentativ. Blandt respondenterne er der en overvægt af kvinder og af personer med videregående uddannelse. Resultaterne er derfor vægtet i forhold til respondenternes køn og uddannelsesniveau

Udgivet den

12. marts 2024

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...