Forældre: Uro er den vigtigste årsag til mistrivsel i skolen

  • Uro

Forældre: Uro er den vigtigste årsag til mistrivsel i skolen

Omkring halvdelen af forældre til børn i folkeskolen mener, at uro i “høj grad” forstyrrer undervisningen i deres barns klasse. Det har store konsekvenser for børnenes trivsel og læring.

“Hvad er den vigtigste årsag til, at dit barn mistrives i skolen?” Sådan spurgte Skole og Forældre i oktober 2022 forældre til børn i mistrivsel. “Uro” fik en klar førsteplads. 6 ud af 10 af forældrene oplevede, at “uro i timerne” i “høj grad” var årsag til deres barns mistrivsel.  
 
Nu har Skole og Forældre undersøgt forældrenes oplevelse af uro i skolen nærmere med en ny undersøgelse, der viser, at 8 ud af 10 forældre vurderer, at undervisningen i deres barns klasse forstyrres af uro. Næsten halvdelen af de 648 forældre oplever dette “i høj grad”. Besvarelserne viser, at uroen har store konsekvenser for både børnenes trivsel og læring. Forældrene beskriver, at deres børn har svært ved at koncentrere sig i timerne, får hovedpine og ondt i maven, bliver kede af det, trætte, frustrerede, utrygge og mister lysten til at gå i skole. 

Forældre basher forældre 
Men hvad er årsagen til uroen? Flest forældre i undersøgelsen peger på brug af vikarer, larmende grupper og enkelte elevers udfordringer, som de vigtigste årsager til uro i deres barns klasse. Men 7 ud af 10 forældre skyder også en del af skylden på forældrene til de larmende børn. En forælder skriver fx: 
“Der er mange børn, der ikke har lært at lytte og sidde stille i timerne. De påkalder sig ustandseligt lærernes og alle andres opmærksomhed. En del af det skyldes dårlig opdragelse, da de opfører sig ligesom deres forældre.” 

Forældrene til de elever, der får skyld for at forstyrre undervisningen, mener dog, at årsagerne primært skal findes i skolen. De oplever, at deres børn opfører sig uheldigt, fx fordi de mistrives i fællesskaberne eller mangler støtte fra kvalificerede voksne. Flere af disse forældre fortæller, hvordan anklagerne påvirker barnets selvværd og lyst til at gå i skole, ligesom det også for forældrene er ubehageligt at blive beskyldt for ikke at opdrage sit barn godt nok. 
“Der kommer en følelse af, at alle andre ser skævt på os, taler bag vores ryg og undgår at invitere os med til noget,” skriver en forælder blandt andet. Nogle skriver, at de af den årsag vælger ikke at komme til forældremøder og arrangementer eller trækker sig som trivselsforælder. Dette bekræfter så de andre forældres forestilling om forældre, der ikke vil tage ansvar for deres børns handlinger. 
 
Formand: Barnet må ikke blive problemet 
Formand i Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, understreger, at selvom uro er et stort problem, må det aldrig blive det enkelte barn, der bliver udpeget som årsag til problemet. 
“Vi må se bag om barnets handlinger. Kan en larmende adfærd fx bunde i et utrygt fællesskab i klassen, uklare rammer, ensformig undervisning eller er der en skilsmisse eller andre udfordringer derhjemme?” siger Rasmus Edelberg. 
 
Han mener, at de fagprofessionelle gennem god klasseledelse skal skabe rammerne for et godt undervisningsmiljø og arbejde med at skabe trygge fællesskaber – og gøre det i et konstruktivt samarbejde med forældrene.  
“Vi må lede efter løsninger i fællesskabet - ikke i det enkelte barn,” siger han. 
 
Rasmus Edelberg peger også på politiske løsninger som fx at få flere uddannede voksne ind i undervisningen - og sørge for, at de fagprofessionelle er uddannede til at lede en klasse og tilpasse undervisningen, så den bliver mere varieret, elevinddragende og både tager højde for den enkelte elev og klassens fællesskab. 

 
Det viser undersøgelsen 
48 % af forældrene oplever i høj grad, at undervisningen i deres barns klasse forstyrres af uro. 35 % oplever dette i nogen grad. 13 % i ringe grad eller slet ikke 
62 % af forældrene vurderer, at lærerne i deres barns klasse bruger metoder, der har til formål at forebygge uro i klassen. 67 % oplever, at disse virker i høj grad eller nogen grad, mens 31 % mener, at metoderne i ringe grad eller slet ikke virker. 
43 % af forældrene føler sig i høj eller nogen grad inddraget i arbejdet med at mindske uroen. 42 % oplever sig inddraget i ringe grad eller slet ikke. 

De vigtigste årsager til uro (hvor forældrene har svaret “i høj grad”) 
1. Brug af vikarer (47 %) 
2. En gruppe elever, der opildner hinanden (46 %) 
3. Individuelle udfordringer hos nogle elever (39 %) 
4. Manglende/dårlig opdragelse fra forældrenes side (30 %) 
5. Udfordringer med trivslen i klassen (26 %) 
6. Utilstrækkelig klasseledelse fra lærernes side (16 %) 
7. De fysiske rammer (15 %) 
8. Undervisning, der ikke motiverer eleverne (12 %) 

Om undersøgelserne 
Skole og Forældres undersøgelse om uro er besvaret af 648 forældre til børn i folkeskolen i juni 2023. 
I Skole og Forældres trivselsundersøgelse fra oktober 2022 deltog 1.031 forældre til børn i folkeskolen.  
Begge undersøgelser er geografisk repræsentative og besvarelserne er vægtede i forhold til respondenternes køn og uddannelsesniveau.

Se flere kommentarer fra forældre, cases og udtalelser fra eksperter i magasinet Skolebørns tema om uro her.

Udgivet den

12. august 2023

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...