Finanslov: Utilfredsstillende, at midler til folkeskolen bruges et andet sted

Finanslov: Utilfredsstillende, at midler til folkeskolen bruges et andet sted

I mandags landede en aftale om finansloven 2023 med 5 måneders forsinkelse. Sænkelse af klasseloft og større mulighed for udskydelse af skolestart bliver forsinket, og kan først implementeres fra 2024-25, og så er der ingen midler til forebyggende indsatser til at understøtte fællesskaber og trivsel.

Bekymrende, mener formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg. 

”Hver fjerde forældre har et barn i mistrivsel og mange vurderer at uro er en afgørende faktor. Derfor er det ekstremt ærgerligt, at pengene ikke prioriteres til indsatser, der kan hjælpe børnene her og nu i skolen. Færre i klasserne og flere børn, der er klar til at gå i skole kan hjælpe på udfordringen, men der er også brug for ekstra ressourcer til at styrke fællesskaberne. Det burde man bruge pengene til, når man ikke kan nå at implementere den første del i forhold til skoleåret. For vi ved den del nedprioriteres med kommunernes pressede økonomi.”

Taskforce om højtbegavede børn og penge til hurtigere udredning

I finansloven er der dog også positive ting at fremhæve. Blandt andet er der afsat 4 mio. kr. til en taskforce om højtbegavede børn, der skal styrke og udbrede viden om faglig udvikling og trivsel.

” Der har været for lidt fokus på højtbegavede børn, men vi er heldigvis ved at ændre kurs. Med nye screeningsværktøjer og tidlig opsporing og nu en taskforce kan vi gøre en forskel og forhåbentlig også få glæde af endnu flere højtbegavede børn i folkeskolen. For alle børn er vigtige i folkeskolens fællesskab, men hvis de ikke kan trives og udvikler sig, så finder de et andet tilbud,” siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Derudover bliver her-og-nu pakken til den regionale psykiatri fremrykket. Pakken har til formål at modvirke stigende ventetider og bidrage til overholdelsen af udredningsrettigheder. I børne- og ungdomspsykiatrien blev udredningsrettigheden kun overholdt 48 pct. af forløbene i 4. kvartal 2022. Derfor er der også tilfredshed med den prioritering, for det er ifølge formanden slet ikke godt nok, at både børn og forældre skal vente alt for længe med at få vished, rette hjælp og tilbud.

Læs finansloven her

Udgivet den

26. april 2023

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...