Finanslov med smådryp til folkeskolen

Finanslov med smådryp til folkeskolen

I dag præsenterede finansminister Nicolai Wammen finansloven for 2024, som alle partier undtagen Enhedslisten står bag. Midler til en pulje til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til de ca. 10 procent af kommuner med størst behov og fortsat støtte til Center for undervisningsmidler er godt nyt. Der afsættes 50 mio. kr. i 2024 og 80 mio. kr. årligt i 2025-2027 til formålet.

”Der er et stort behov for tidligere og forebyggende indsatser ude på skolerne, og det er godt, at flere kommuner får mulighed for at ansætte flere til opgaven. Men børn og forældre venter på hjælp i lang tid, og for mange mistrives i hele landet. Det er en stor udfordring, som vi fortsat mangler at finde nogle gode løsninger på. Der er behov for løsninger, som både har fokus på at hjælpe den enkelte og fællesskabet, og som ikke udhuler økonomien på det almene område,” siger næstformand for Skole og Forældre Regitze Spenner Ishøy.

Forsat støtte til Center for undervisningsmidler

Med finansloven har partierne også valgt at skrotte besparelserne på Center for undervisningsmidler, der stiller fysiske undervisningsmidler til rådighed for grundskolen og vejleder i undervisningsmidlerne. Besparelser, der var lagt op til i regeringens finanslovsforslag.

”Det er virkelig godt, at politikerne har valgt at skrotte besparelserne, for de gav slet ikke mening i forhold til at mindske skærmene i undervisningen og lave mere praktisk undervisning. Vi har virkelig brug for en kursændring, så undervisningen bliver mere motiverende og giver mening for alle elever, og her spiller Center for undervisningsmidler en vigtig rolle,” mener Regitze Spenner Ishøy.

Mens der er gode ting i finansloven, hæfter næstformanden sig dog ved, at de besparelser, som mange skolebestyrelser kæmper med lige nu med bl.a. svære valg om fx at fjerne støtte til børn med særlige behov, afskedigelser mv., ikke bliver imødekommet med finanslovsaftalen, og det vækker fortsat bekymring, at folkeskolens økonomi ikke bliver prioriteret i højere grad.

Læs også Skolebestyrelser: Besparelserne er tunge at bære | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)  

Udgivet den

27. november 2023

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...