Årsrapport: Forældre henvender sig i stigende grad om samarbejdsudfordringer

Årsrapport: Forældre henvender sig i stigende grad om samarbejdsudfordringer

2023 blev igen et rekordår for Forældrerådgivningen med 2800 opkald. Og det kunne være blevet til dobbelt så mange, da ca. hver anden forælder hver dag ringer forgæves. Samarbejdsudfordringer fylder i stort set alle samtaler.

Flest ringer om de samme udfordringer som sidste år. Børn der mistrives, skoler der er svære at få fat på, og støtte der ikke gives til børn med særlige behov. Men som noget nyt oplever rådgiverne i Forældrerådgivningen, at samarbejdsudfordringer i større omfang har et ben ind i alle samtaler. Stærkt bekymrende, mener leder af Forældrerådgivningen Rikke Alice Bille.  

”Mange forældre fortæller, at skolen ikke lytter til deres bekymringer. At deres stemme og perspektiv ikke har værdi. Det er ærgerligt, for de kan se ting derhjemme, som skolen ikke nødvendigvis ser. Når skolen ikke genkender forældrenes bekymringer, så går de ofte til kamp eller giver op. Men det hjælper jo ikke barnet, og det er meget bekymrende, at manglende samarbejde spænder ben for barnet.”  

Rikke Alice Bille peger samtidig på, at rådgiverne ofte hører om skoler, der er meget pressede på økonomien og ressourcer generelt. Og det kan betyde, at fx børn med ordblindhed ikke får hjælpemidler, manglende undervisning og indsatser til børn i skolevægring, og Pædagogisk Psykologiske Vurderinger, som giver mulighed for specialtilbud og behandling, der ikke kan laves. 

Brug for handling 
Formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, mener, at der er brug for politisk handling nu, for udfordringerne bliver kun værre og værre. 

”Politikerne bliver først og fremmest nødt til at investere i skolen, så der kommer ressourcer til at arbejde mere forebyggende og lave indsatser, der styrker trivslen og hjælper børn med særlige behov. Både i fællesskabet og individuelt. Alt for længe har vi ikke taget ansvaret for børn og familiers liv alvorligt.” 

Flere kendte og uddannede voksne omkring børnene til pædagogiske indsatser, færre børn i klasserne og hurtigere adgang til hjælp, når børn er udfordrede, er elementer, der ifølge formanden kan gøre en forskel. Og så er der en mere lavthængende frugt: 

”Vi skal have styrket samarbejdet med forældrene ved både at prioritere det og få skabt mere viden om, hvordan det samarbejde bedst ser ud og gavner børnene. Samarbejdet er en væsentlig nøgle til børns trivsel, fordi forældrene kan supplere med viden hjemmefra.” 

Læs rapporten 

Om Forældrerådgivningen 
Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, hvor forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forhold til et barns skolegang, kan få anonym rådgivning via telefon, chat eller mail.  

Forældrerådgivningen er forankret i Skole og Forældre og er et tilbud til alle forældre med børn i grundskolen uanset skoleform. Forældrerådgivningen har eksisteret siden 2006, og er finansieret af Undervisningsministeriet gennem finanslovsbevillinger i form af driftslignende tilskud.  

Rådgiverne er frivillige, der ulønnet arbejder for at fremme skolebørns trivsel og læring. Alle rådgivere har gennem en lang årrække beskæftiget sig med børn, familier og samarbejdet mellem skole og hjem ofte som skoleleder, lærer eller ansat ved en kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR). Gennem løbende kompetenceudvikling og supervision sikres, at alle rådgivere har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at yde en kompetent og professionel rådgivning. Ved udgangen af året var der 19 aktive rådgivere. 

Udgivet den

6. februar 2024

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...